Hjo Stenstorps Järnväg

Yan    


Liten hållplats
Hållplatsen låg norr om banan mellan Korsberga och Blikstorp vid gården Yan, nära ån med samma namn.


Den tillkom i slutet av 1940-talet och betjänade i första hand de omkringliggande lantgårdarna.

Yan Yan   Hjo-Ss   23,131    Hp  1948  1961 28/5 

Copyright © 2018 Stig Andersson