Hjo Stenstorps Järnväg

Vreten   Visa bilder    


Vretens station
När järnvägen anlades så bestämdes det att stationerna på HSJ skulle få namn efter de socknar där stationerna låg.
I Ljunghems socken kom två stationer att ligga. Den ena kallades följdriktigt Ljunghem efter socknen och den andra blev kallad Svensbro.

Ljunghems station kom dock att förväxlas med Linghem på östra stambanan så därför blev ett namnbyte aktuellt. Stationen döptes om och kallades från och med 1875 Wreten, efter godset på vars marker stationen låg. Vreten stavades på den tiden med W. Att det på senare tid kom att upprättas en hållplats på bandelen Svensbro-Tidaholm som kom att kallas Ljunghem, det är en annan historia.

Stationshuset
Huset, som är beläget söder om banan, finns kvar och används i dag som bostadshus. Ombyggdes 1950 och såldes 1968. 

Poststation
Stationen fungerade även som poststation från 1/1 1875.

Telegrafstation
Vretens station inrymde även telefonväxel.

Utbyggnad
År 1876 utvidgades spårområdet på stationen och ett godsmagasin byggdes.

Nya säkerhetsanordningar
I slutet av 1908 sattes fällbommar upp vid vägkorsningen. Dessa manövrerades från ställverket vid stationen. Samtididigt installerades en tvåvingars semafor.

Vretens egendom
Ett stickspår anlades år 1877 från Vretens station till Vretens egendom. Spåret kom tidvis att få stor betydelse för godstrafiken på HSJ.

Bild: Vreten karta 1882.

Banan till Vretens mejeri, tegelbruk och såg utgick från Vretens station. Nederst till höger ligger Edåsa hållplats och banvaktstuga.
 

Vreten Vrt   Hjo-Ss 135,4  12,415  6462568,1388926  Stn Klass I  1873 12/11  1967 1/9 
 
1873 - 1876  Wallenius  Fredrik  
1876 - 1897  Bromberg  Lorentz Richard  
1897 - 1905  Wedberg  Anders  
1905 - 1917  Andersson  Anders Viktor  
1917 - 1921  Fredriksson  Alfred Gideon  
1921 - 1931  Palmquist  Axel Erik  
1931 - 1936  Gustavsson  Martin  
1936 - 1936  Green  G A  
1937 - 1939  Fredriksson  Margit Linnea Gustava Trafikplatsföreståndare  
1939 - 1961  Persson  Elsa Sofia Trafikplatsföreståndare  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson