Hjo Stenstorps Järnväg

Vagnslista    


Vagnslista
Listan är under arbete och fel förekommer.....

Sortera på Vagnstyper
 
1    Godsvagn öppen   + I 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
2    Godsvagn öppen   + I 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
3    Godsvagn öppen   + I 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
4    Godsvagn öppen   + I 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
5    Godsvagn öppen   + I 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
6    Godsvagn öppen   + I 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
7    Godsvagn öppen   + I 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
15    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
16    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
17    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
18    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
19    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
20    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
21    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
22    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
23    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
24    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
25    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
26    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
27    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
28    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
29    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
30    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
31    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
32    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
33    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
34    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
35    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
36    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
37    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
38    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
39    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
40    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1873    
41    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
42    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
43    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
44    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
45    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
46    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
47    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
48    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1874   Kristinehamns Mekaniska Verkstad  
49    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
50    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1874    
51    Godsvagn   - G 1875    
52    Godsvagn   + G 1875   Rådanefors  
53    Godsvagn   - G 1875    
54    Godsvagn   - G 1875   Rådanefors  
55    Godsvagn   - G 1875    
56    Godsvagn   - G 1875    
57    Godsvagn   - G 1875    
58    Godsvagn   - G 1875    
59    Godsvagn   - G 1875    
60    Godsvagn Kylvagn   - Gk 1875    
61    Godsvagn Kylvagn   - Gk 1873    
62    Godsvagn öppen   - I 1875    
63    Godsvagn öppen   - I 1875    
64    Godsvagn öppen   - I 1875   Hjo Mekaniska Verkstad  
65    Godsvagn öppen   - I 1875   Hjo Mekaniska Verkstad  
66    Godsvagn öppen   - I 1875   Hjo Mekaniska Verkstad  
68    Godsvagn   - G 1875   Hjo Mekaniska Verkstad  
69    Godsvagn   - G 1875   Hjo Mekaniska Verkstad  
70    Godsvagn   - G 1875   Hjo Mekaniska Verkstad  
79    Godsvagn   - GN 1875    
80    Godsvagn   - GN 1875    
81    Godsvagn   + GN 1875   HSJ verkstad  
82    Godsvagn öppen   - N 1876    
83    Godsvagn öppen   - N 1875    
84    Godsvagn öppen   - N 1876   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
85    Godsvagn öppen   - N 1876   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
86    Godsvagn öppen   - N 1876   Hjo Mekaniska Verkstad  
87    Godsvagn   - G 1876   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
88    Godsvagn   - GN 1876   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
89    Godsvagn öppen   - N 1876   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
90    Godsvagn Kalkvagn   - R 1900   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
91    Godsvagn Kalkvagn   - R 1900   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
92    Godsvagn Kalkvagn   - R 1900   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
93    Godsvagn Kalkvagn   - R 1900   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
94    Godsvagn Kalkvagn   - R 1900   Hjo Mekaniska Verkstad ?  
95    Godsvagn Kalkvagn   - R 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
96    Godsvagn Kalkvagn   - R 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
97    Godsvagn Kalkvagn   - R 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
98    Godsvagn Kalkvagn   - R 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
99    Godsvagn Kalkvagn   - R 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
100    Godsvagn Kalkvagn   + R 1905   Vagnsfabriken Södertälje  
101    Personvagn 3 klass   - C 1873    
102    Personvagn 3 klass   - C 1873    
103    Personvagn 3 klass   - C 1873    
104    Postvagn Post   - D 1873    
105    Personvagn 2 och 3 klass   Ja BC 1872   Kristinehamns Mekaniska Verkstad  
106    Postvagn Post   - D 1873    
107    Personvagn   Ja 1874   Kristinehamns Mekaniska Verkstad  
108    Postvagn Post   - D 1875    
109    Postvagn Post   Ja D 1873    
110    Personvagn 2 klass + post   Ja CD    
111    Godsvagn   - F 1873    
112    Godsvagn   - F 1873    
113    Godsvagn   + F 1873   Hjo Mekaniska Verkstad  
114    Godsvagn   - G 1876   Hjo Mekaniska Verkstad  
115    Godsvagn   - G 1876   Hjo Mekaniska Verkstad  
116    Personvagn 2 och 3 klass   - BC 1887    
117    Personvagn 2 och 3 klass   Ja BC 1887    
118    Postvagn/Personvagn Post och 3 klass   + CD 1897   Göteborgs Mekaniska Verkstad  
119    Postvagn Post   + D 1897   Göteborgs Mekaniska Verkstad  
120    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910    
121    Godsvagn   - G 1876    
122    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
123    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
124    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
125    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
126    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
127    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
128    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
129    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
130    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
131    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910   Hjo Mekaniska Verkstad  
132    Godsvagn Kalkvagn?   - R 1910    
133    Godsvagn öppen   - N 1885    
134    Godsvagn   + GN 1885   Hjo Mekaniska Verkstad  
135    Godsvagn öppen   - N 1885    
136    Godsvagn öppen   - N 1885    
137    Godsvagn   - GN 1885    
138    Godsvagn   - GN 1885    
139    Godsvagn öppen   + N 1885   Hjo Mekaniska Verkstad  
140    Godsvagn   - G 1885   Hjo Mekaniska Verkstad  
141    Godsvagn   - G 1908    
142    Godsvagn öppen   - N 1887    
143    Godsvagn öppen   - N 1887    
144    Godsvagn öppen   + N 1887   Lidköpings Mekaniska Verkstad  
145    Godsvagn öppen   - N 1887    
146    Godsvagn öppen   - N 1887    
147    Godsvagn   - GN 1887    
148    Godsvagn öppen   + N 1887   Lidköpings Mekaniska Verkstad  
149    Godsvagn öppen   - N 1887    
150    Godsvagn öppen   - N 1887    
151    Godsvagn öppen   - N 1887    
152    Godsvagn öppen   - N 1891   Hjo Mekaniska Verkstad  
153    Godsvagn öppen   - N 1891   Hjo Mekaniska Verkstad  
154    Godsvagn öppen   - N 1891   Hjo Mekaniska Verkstad  
155    Godsvagn öppen   - N 1891   Hjo Mekaniska Verkstad  
156    Godsvagn öppen   - N 1891   Hjo Mekaniska Verkstad  
157    Godsvagn öppen   - N 1891   Hjo Mekaniska Verkstad  
158    Godsvagn öppen   - N 1893   Kristinehamns mekaniska verkstad  
159    Godsvagn öppen   - N 1893   Kristinehamns mekaniska verkstad  
160    Godsvagn öppen   - N 1893   Kristinehamns Mekaniska Verkstad  
161    Godsvagn   - G 1893   Hjo Mekaniska Verkstad  
162    Godsvagn   - G 1893   Hjo Mekaniska Verkstad  
163    Godsvagn   - G 1893   Hjo Mekaniska Verkstad  
164    Godsvagn   - G 1893   Hjo Mekaniska Verkstad  
165    Godsvagn   - G 1893   Hjo Mekaniska Verkstad  
166    Godsvagn   + G 1893   Hjo Mekaniska Verkstad  
167    Godsvagn öppen   - N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
168    Godsvagn öppen   - N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
169    Godsvagn öppen   - N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
170    Godsvagn öppen   - N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
171    Godsvagn öppen   + N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
172    Godsvagn öppen   - N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
173    Godsvagn öppen   + N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
174    Godsvagn öppen   - N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
175    Godsvagn öppen   - N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
176    Godsvagn öppen   - N 1898   Hjo Mekaniska Verkstad  
177    Godsvagn öppen   - N 1899    
178    Godsvagn öppen   - N 1899    
179    Godsvagn öppen   - N 1899    
180    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
181    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
182    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
183    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
184    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
185    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
186    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
187    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
188    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
189    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
190    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
191    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
192    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
193    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
194    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
195    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
196    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
197    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
198    Godsvagn öppen   + N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
199    Godsvagn öppen   - N 1900   Hjo Mekaniska Verkstad  
200    Personvagn 2 och 3 klass   + BCo 1901   Kockums Mekaniska Werkstad i Malmö  
201    Personvagn 2 och 3 klass   Ja BCo 1901   Kockums Mekaniska Werkstad i Malmö  
202    Personvagn 2 och 3 klass   - BC 1902   Kockums Mekaniska Werkstad i Malmö  
203    Personvagn 2 och 3 klass   - BCo 1911   Kockums Mekaniska Werkstad  
208    Godsvagn   - F 1912    
209    Godsvagn   + F 1910    
210    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
211    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
212    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
213    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
214    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
215    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
216    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
217    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
218    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
219    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
220    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
221    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
222    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
223    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
224    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
225    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
226    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
227    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
228    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
229    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
230    Godsvagn öppen   + NN 1906   Fole Mekaniska Verkstad Visby  
231    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
232    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
233    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
234    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
235    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
236    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
237    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
238    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
239    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
240    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
241    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
242    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
243    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
244    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
245    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
246    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
247    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
248    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
249    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
250    Godsvagn Kalkvagn?   + R 1912   Ljunggrens Kristianstad  
251    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
252    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
253    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
254    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
255    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
256    Godsvagn öppen   Ja NN 1915   ASJ Linköping  
257    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
258    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
259    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
260    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
261    Godsvagn öppen   Ja NN 1915   ASJ Linköping  
262    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
263    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
264    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
265    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
266    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
267    Godsvagn öppen   + NN 1915   ASJ Linköping  
268    Godsvagn öppen   Ja NN 1915   ASJ Linköping  
271    Godsvagn   + G 1915   ASJ Linköping  
272    Godsvagn   + G 1915   ASJ Linköping  
273    Godsvagn   + G 1915   ASJ Linköping  
274    Godsvagn   + G 1915   ASJ Linköping  
275    Godsvagn   + G 1915   ASJ Linköping  
276    Godsvagn   + G 1915   ASJ Linköping  
277    Godsvagn   + G 1915   ASJ Linköping  
280    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
281    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
282    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
283    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
284    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
285    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
286    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
287    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
288    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
289    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
290    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
291    Godsvagn   + G 1930   ASJ Linköping  
2021    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2022    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2023    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2024    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2025    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2026    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2027    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2028    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2029    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2030    Godsvagn öppen   - I 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2031    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2032    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2033    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2034    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2035    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2036    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2037    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2038    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2039    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
2040    Godsvagn öppen   - NN 1904   Göteborgs Mekansika Verkstad  
Okänt    Cykeldressin   Ja    
Okänt    Godsvagn   Ja G    

Copyright © 2019 Stig Andersson