Hjo Stenstorps Järnväg

Vagnar    


Vagnarna
HSJ hade från början en bra vagnspark. Med tiden blev den naturligtvis föråldrad men nyanskaffning bättrade på beståndet. I varje fall när ekonomin så tillät.

En stort antal av godsvagnarna utgjordes av kalkvagnar för transport av kalk från kalkbruken utmed banan. För mejerivaror och andra varor som måste transporteras kylda fanns ett par kylvagnar.

De första vagnarna med dörrar på gavlarna och med plattformar införskaffades 1897. År 1901 insattes de första boggivagnarna i persontågen genom ett inköp av två vagnar från Kockums i Malmö. År 1925 var fem av personvagnarna boggivagnar.

Sovvagn
I Hjo Tidning den 20/11 1908 kan läsas:

HSJ har låtit vidtaga en synnerligen bekvämlig inrättning för de andraklasspassagerare som anlända med nattåget till Stenstorp från Göteborg 1.16 eller Stockholm 3.32. För att bespara dessa resande besväret och obehaget, för att inte tala om kostnaden att för de få timmar som återstår till Hjo-tågets avgång kl 5.50 taga in på hotell, har man upplåtit en särskild andraklassvagn som mot en tilläggsavgift av en krona omedelbart efter nattågets ankomst får tagas i besittning, och där man i lugn och ro kan krypa till kojs för att i behaglig tid väckas fullsövd strax innan tågets ankomst till Hjo 8.30 fm.

Sjukvagn
I SLA 24/12 1909:

En praktisk sjukvagn har i dagarna insatts å Hjo-Stenstorps järnväg. Invändigt är vagnen delade i en större afdelning med plats för tvenne sjukbårar och en mindre kupé för sjukvårdare. I sjukkupén finnas vattenledning, klosett, skåp för sjukvårdsartiklar samt tvenne sjukbårar. För att ej ljudet av hjulens rullande och slamrande skall intränga till den sjuke, har vagnen försetts med dubbelt golf, hvaremellan placerats ett tjockt lager papp.

Sjukvagnen var en ombyggd äldre vagn Litt C Nr 102. Tillverkad 1909.

Passagerarvagn med boggi
I Hjo Tidning den 14/7 1911:

En ny passagerarvagn med boggi har inköpts från Kockums. Tredje klass har två avdelningar med plats för 16 respektive 24 passagerare. Säten och ryggstöd är utförda i flätad rotting och omställbara så att man alltid kan sitta i färdriktningen. Andra klass har 6 läderklädda fåtöljer. Mattor finns i alla avdelningar. Vagnen är försedd med ljust tak. Träpanel i polerad ek därunder. Toalett med tvättställ i vagnens ena ände. Värmesystem med hetvatten. Belysning med acetylaction. Vagnen är utvändigt utförd i teak. I första hand skall vagnen insättas på de tåg som samtrafikerar med linjen Hästholmen-Mjölby.

Grevevagnen
HSJ köpte tidigt en första klass salongsvagn som kom att kallas "grevevagnen" på grund av att den användes av de höga herrarna utmed banan. Vagnen kom även att göra tjänst som kunglig vagn. Som exempel kan nämnas att den lånades ut vid Oskar II,s invigning av järnvägen Lidköping- Skara- Stenstorp, LSSJ, år 1874. Den användes också vid Oskar II,s besök i Hjo och Tidaholm i augusti 1896.

Vagnens vidare öden är okända men på 1960-talet fanns en vagn som på åldern höst stod uppställd vid Ekedalens station. Den hade där använts som tvättstuga och senare som hönshus. Bland folk i trakten kallades vagnen "kungavagnen". Om det var just den vagnen så fick den alltså ett föga glansfullt slut.


 
1873 65 1 9 - - -
1877 106 1? 10 - - -
1892 147 1? 10 - - -
1925 263 4 12 ( 5 boggi) - - -
1947 128 - 7 (inkl post) 2 3 2

Copyright © 2019 Stig Andersson