Hjo Stenstorps Järnväg

Vägkorsningar    


Stenstorp Storg. Hjo-Ss 0,223    6463088,1377558     
Stenstorp Ö Hjo-Ss 0,980    6462623,1378133    Banvaktstuga vid korsningen  
Piltagården Hjo-Ss 1,230         
Dala Hjo-Ss 4,8    6462686,1381692  6459599,428965  Korsning i skilda plan  
Östergärdet Hjo-Ss 6,8    6462473,1383333     
Svensbro Bv Hjo-Ss 8,713    6462303,1385243    Banvaktstuga vid korsningen  
Svensbro Hjo-Ss 9,456    6462273,1385873    Bangården  
Vreten Hjo-Ss 12,491    6462568,1389003    Vid stationen. Fälllbommar 1908  
Edåsa Hjo-Ss 14,050    6462476,1390559    Banvaktstuga vid korsningen  
Karlstorp Hjo-Ss 18,120    6462565,1393947     
Fridene Hjo-Ss 19,012    6462723,1395518    Vid stationen  
Blikstorp V Hjo-Ss 20,654    6463043,1397118    Västra  
Blikstorp Ö Hjo-Ss 21,273    6463308,1397668    Östra. Fällbommar 1947  
Åreby Hjo-Ss 21,406    6463718,1398065     
Yan Hjo-Ss 23,2    6464673,1398973     
Korsberga V Hjo-Ss 24,581    6465723,1399938    Västra. Fällbommar 1908  
Korsberga Ö Hjo-Ss 24,784    6465868,1400073    Östra. Fällbommar 1908  
Solberga Hjo-Ss 27,448    6466923,1402473     
Smedskogen Hjo-Ss 30,317    6468108,1405053     
Svärtan Hjo-Ss 34,450    6466636,1408281     
Grebban Hjo-Ss 35,323    6466038,1408823     
Herrekvarn Hjo-Ss 35,724    6466101,1409216     
Grebbegården Hjo-Ss 36,046    6466167,1409495     
Hjo Skövdev. Hjo-Ss 37,205    6466431,1410574    Skövdevägen. Banvaktstuga vid korsningen  
Hjo Kihlbergs Hjo-Ss 37,551    6466310,1410889     
Hjo Nolängsv. Hjo-Ss 37,617    6466281,1410948     
Hjo Sveav. Hjo-Ss 37,905    6466177,1411216     
Hjo Karlsborgsv. Hjo-Ss 38,408    6465798,1411463     
Hjo Bangård Hjo-Ss 38,777        Bangården  
Ljunghem Svb-Td 10,603  1,236  6461148,1386153    Banvaktstuga vid korsningen  
Kavlåsbruket Svb-Td 15,536  6,169  6456278,1385468    Även hållplats  
Övertorp Svb-Td 17,372  8,005  6454753,1384563    Banvaktstuga vid korsningen  

Ss = Stenstorp Svb = Svensbro. Koordinater enligt x,y RT90 och N,E SWEREF 99.

Copyright © 2018 Stig Andersson