Hjo Stenstorps Järnväg

Tidaholms lokstall   Visa bilder    


Lokstallet
år 1875 byggdes ett rundstall i tegel med två platser. Senare tillkom en sammanbyggd stallplats, denna gång byggd i trä.
 
Vid stallet fanns en 5-meters vändskiva, senare utbytt till 7,4-meters. Dessutom kolupplag samt vattentag.

Rivningen
Stallen revs 2004. De hade då en tid används som bussgarage och som bilverkstad. Nu finns en livsmedelsaffär på området.


 Åter till: Lokstall

Copyright © 2018 Stig Andersson