Hjo Stenstorps Järnväg

Tidaholm   Visa bilder    


ändstation
Tidaholm var ändstationen på bandelen Svensbro-Tidaholm.

Godstrafiken
För industrierna i Tidaholm betydde järnvägen ett stort uppsving.

Tändsticksfabriken Vulcan blev en av HSJ:s största godskunder. Exempelvis kan nämnas att fabriken vid ett tillfälle hade köpt stora mängder aspvirke från Ryssland. Virket fraktades först på 19 segelfartyg via Göta Kanal till Hjo där det omlastades. För att transportera det vidare till Tidaholm krävdes 1.100 godsvagnslaster. även frakten från Tändsticksfabriken var omfattande. Utskeppning via Göteborg var exempelvis 3.702.000 kg året 1895.

Tidaholms Bruk var också en stor kund. Brukets stora artikel "Tidaholmskärran" samt skolmöbler var ett par av godsslagen.

TJ-Vartoftabanan
Men för tändsticksfabriken blev omlastningen till normalspårsbanorna kostsam. Fabriken behövde en normalspårig järnväg med anslutning till stambanan. En sådan byggdes med anslutning i Vartofta. Med bygget av Vartoftabanan som invigdes i november 1906 hade Tidaholm två järnvägar.

Förvaltningsort för HSJ
Från 1929 var Tidaholm förvaltningsort för HSJ. Förvaltningen skedde ihop med TJ, Tidaholms Järnväg, den så kallade Vartoftabanan. Vid TJ:s förstatligade år 1939 upphörde samförvaltningen. Tidaholm fortsatte dock att vara förvaltningsort för HSJ fram till att även den banan förstatligandes år 1948.

Stationshuset
HSJ:s första stationshus är rivet. På 1920-talet uppfördes en nytt stationshus. Byggnaden finns kvar och används nu som turistbyrå och taxistation.

Poststation
I Tidaholm öppnades det första postkontoret 1872. Den 1 april 1876 degraderades kontoret till poststation. När banan Ekedalen - Tidaholm öppnades samma år flyttade posten in i det nyuppbyggda stationshuset. Den 1 augusti 1896 omvandlades poststationen återigen till postkontor. år 1893 flyttade posten från stationshuset.

Telegrafstation
Tidaholms station inrymde en tid även telefonväxel.

Lokstall
år 1875 byggdes ett rundstall med två platser i bangårdens västra ände. Lokstallet fanns kvar till år 2004 då det revs.

Järnvägen bort
När kalkindustrierna omkring Ekedalen lade ned verksamheten och tändsticksfabriken i Tidaholm istället fraktade på Vartoftabanan så försvann bandelens lönsamhet. Minskningen av persontrafiken gjorde naturligtvis också sitt till. Bandelen Tidaholm - Ekedalen - Svensbro lades ned den 3 juni 1956.

Ett välfyllt avslutningståg, draget av ett smyckat ånglok, körde sträckan den 2 juni. Lokförare var August Larsson och loket var SJ Litt S20p, tidigare LJ nr 8, tillverkat av NOHAB år 1916.

Bild: Tidaholm karta 1882.

Karta från 1880-talet.
 

Tidaholm Td   Svb-Td 144,4  25,118  6452134,1391192  Stn Klass VI  1876 1/6  1989 1/1 (Tj) 
 
1876 - 1904  Ljungberg  Fredrik  
1905 - 1936  Siver  William Arvid  
1936 - 1939  Stenhammar  Erik  
1939 - 1948  Gyllenholm  Hugo  
1948 - ?  Green  Gustav Algot  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson