Hjo Stenstorps Järnväg

Telegrafstation    


Traktens telegrafstation
När telefonnäten byggdes upp i Sverige var det vanligt att telegrafstationer inrättades på järnvägsstationerna. Telefontrådarna drogs utmed järnvägen.

Bild: Telefonledningar
      Telefonledngar utanför Hjo.  Foto: Karl-Erik Froh

Järnvägsstationer med telegrafstation
Följande av HSJ,s järnvägsstationer hade telegrafstation inrymd i stationshuset.

Dala
Ekedalen
Kavlås
Mofalla
Svensbro
Tidaholm (en tid)
Vreten


Copyright © 2018 Stig Andersson