Hjo Stenstorps Järnväg

Teknik    


Hastigheten ökade
Den tillåtna hastigheten vid järnvägens anläggande ter sig med nutidens mått blygsam. Men i jämförelse med hastigheten på dåtidens transportmedel var det ett stort steg framåt.

Bättre räls och bättre rullande materiel gjorde dock att hastigheten kunde öka. Som exempel kan nämnas att på sträckan Hjo - Stenstorp minskade restiden från över tre timmar på 1880-talet till strax över en timma på 1920-talet. Den tiden kom sedan att i stort sett hålla sig. Nya hållplatser tillkom men tidsåtgången för stoppen kompenserades av de snabbare rälsbussarna.

Rälsbyte
Ursprungligen användes nitskarvad räls med rälsvikten 11,5 kg per meter. Efter några år var det nödvändigt att öka järnvägens bärighet och år 1893 var bytet till 15 kilos räls klart. Den nya rälsen hade skruvade skarvar.

Byte igen
Tyngre vagnar och lok gjorde att det åren 1912-1913 återigen var dags att byta. Denna gång användes räls med vikten 20 kilo per meter.

Enligt uppgift gjordes ytterligare byten så att det vid järnvägens nedläggning även fanns 22,5 kilos räls på vissa sträckor.

Tyngre materiel
Det kan nämnas att de elva ångloken under järnvägens tillvaro hade vikter från 8 ton till 35 ton. Godsvagnarna lastade vid starten ca 3 ton och på 20-talet ca 12 ton. Byte av räls var alltså helt nödvändigt.

Spårvidd 891 mm 891 mm
Spårlängd 38,9 km 54,5 km
Sidospår 8,5 km 10,1 km
Största lutning 16,67 o/oo 16,67 o/oo
Minsta radie 300 m 300 m
Rälsvikt 11,5 kg/m 15-17,5-20 kg
Högsta hjultryck - 4,25 ton
Högsta hastighet 15 km/t 40-50 km/t
Bankens krönbredd 12 fot -
Ballastens bredd 7,5 fot -
Ballastens Höjd 1 fot -
  -"-   Svensbro - Tidaholm - 1,5 fot
Sliprarnas dimension 5,5' x 6" x 8" -
Sliprarnas avstånd 2,5 fot -

Copyright © 2018 Stig Andersson