Hjo Stenstorps Järnväg

Svensbro vaktstuga   Visa bilder    


Hållplats
Hållplatsen öppnades på 1950-talet när Svensbro station hade minskat i betydelse.

Banvaktstuga
Hållplatsen låg vid banvaktstugan.

Svensbro vaktstuga Svbv   Hjo-Ss   8,700  6462315,1385218  Hp  Slutet av 1950-talet  1961 28/5 

Copyright © 2018 Stig Andersson