Hjo Stenstorps Järnväg

Svensbro   Visa bilder    


Knutpunkt
Svensbro var under en lång tid en livligt trafikerad station och knutpunkt på banan mellan Hjo och Stenstorp. Där anslöt banan till Ekedalen och Tidaholm. Banan som fraktade mycket kalk från kalkbruken vid Ekedalen, aspvirke till tändsticksfabriken Tidaholm och färdiga tändstickor på tillbakaresan.

I Svensbro fanns en stor bangård med sex spår i bredd. Där fanns förutom stationshuset, ett godsmagasin, en vändskiva, en vagnsvåg samt vatten och kolupplag för loken. Här rangerades, lastades och lossades. För resande som väntade på tåg fanns ett café, en kiosk och en mycket omtalad trädgård.

Trädgården i skogen
Vid flera av stationerna utmed HSJ fanns trädgårdsanläggningar men ingen så stor och imponerande som den vid Svensbro. Ytan var omkring 2000 kvm. 

I anslutning till stationshuset, norr om banan, hade greve Nils Posse anlagt en trädgård med blommor och buskar av många slag. I trädgården fanns välskötta gräsmattor och breda gångar att promenera på. Där fanns trädgårdsmöbler uppställda och ett tält med stolar och bord där man kunde njuta kaféets varor. 

Under stationsinspektor Palmquists tid var denna trädgårdsanläggning en fröjd att skåda och mötte allas beundran. Många kom långväga ifrån för att se trädgården. Elaka tungor påstod dock att det var mest manfolk och att det var Palmquists vackra döttrar som var det verkliga målet. Sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan.

Poststation
Stationen fungerade även som poststation från 24/11 1873 till 30/9 1952.

Telegrafstation
Som brukligt var på den tiden inrymde Svensbro stationshus även traktens telefonväxel.

Transporter av alla de slag
I boken Skultorpsbygden berättas om att det i slutet på 1800-talet transporterades råsprit från bränneriet i Klagstorp till Svensbro för vidaretransport på järnvägen till Hjo. Transporterna ägde rum vintertid i stora ekfat som lastades på slädar. Det var ofta ett tjugotal slädar som deltog i resorna, vaktade av ett antal befäl. "Det gjordes många extrahål i faten för halmpipor, genom vilka formännen tog sig en tår. Visserligen visiterade befälet ofta, men då förde man in trätappar, där halmpiporna suttit".

Slutet
När bandelen Svensbro-Tidaholm lades ner år 1956 minskade verksamheten vid Svensbro drastiskt. Nu var inte Svensbro en betydelsefull knutpunkt längre. Tystnaden sänkte sig sakta över skogen. Stationshuset revs.

Uppställningsplats
På 60-talet användes bangården i Svensbro som uppställningsplats för avställda järnvägsvagnar. Där stod då ett stort antal person och gods- vagnar från olika smalspåriga järnvägar i väntan på skrotning. Det berättas att det var svårt att få bort de sista. Träd hade vuxit upp mellan vagnarna.


En ödets ironi är att det under Svensbros storhetstid inte fanns någon skylt som visade var Svensbro låg. Men i dag står den där vid landsvägen, troget pekande mot en öde plats i skogen.

Det sista boningshuset vid Svensbro, ett sedan länge nedlagt lantbruk, brändes ner av militären 1998. I dag finns endast ett hus, en lada, kvar. De synliga minnena från järnvägsepoken i Svensbro är för var dag allt svårare att finna.

Bild: Karta över Svensbro 1950-tal.

Karta från 1950-talet.
 

Svensbro Svb   Hjo-Ss 137,2  9,367  6462290,1385948  Stn Klass II  1873 12/11  1967 1/9 
 
1873 - 1874  Bergström  Frans Oskar  
1874 - 1884  Borg  Alfred Anton  
1884 - 1885  Karlsson  Carl August  
1886 - 1922  Palmquist  Axel Julius Stationsinspektor  
1923 - 1926  Sjöqvist  Sven Henning Helmer  
1926 - 1927  Wedberg  Gottfrid Emanuel  
1928 - 1938  Persson  Gustav Anders  
1939 - 1946  Fredriksson  Alfred Gideon  
1946 - 1956  Karlsson  Karl Gustav Stationsförman  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2022 Stig Andersson