Hjo Stenstorps Järnväg

Styrshult   Visa bilder    


Styrshult
År 1876 blev Styrshults anhaltsstation färdig. Dåvarande kommunalnämndsordföraren i Korsberga, C.J. von Strokirch på gården Styrshult var en av de drivande krafterna bakom banans tillkomst. Nu fick gården en egen anhalt.
Stationshuset, som också var boplats för en av banans banmästare, låg söder om banan.

 
Innan banans nedläggning monterades stationshuset ned och lastades på några järnvägsvagnar för transport till Grebban där huset återuppbyggdes som bostadshus. Används fortfarande.

Styrshult Syh   Hjo-Ss 140,5  28,678  6467683,1403391  Hp  1876  1961 28/5 
 
1874 - 1875  Rydberg  Frans Stationsföreståndare  
1876 - 1881  Lundqvist  Eric Ivar Stationsinspektor  
1881 - 1903  Olofsson  Johannes Stationsföreståndare och banmästare  
1903 - 1922  Hall  Per Alfred Stationsföreståndare och banmästare  
1922 - 1932  Johansson  Tekla Alfrida Serafia Platsvakt  
1932 - 1948  Nordström  Klara Vendla Platsvakt  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson