Hjo Stenstorps Järnväg

Storskogen    


Hållplats
Hållplatsen låg ensligt till, norr om banan, mellan Svensbro och Dala.
 

Storskogen Stsk   Hjo-Ss   7,427  6462355,1383987  Hp  Ca 1940  1961 28/5 

Copyright © 2018 Stig Andersson