Hjo Stenstorps Järnväg

Stenstorps lokstall   Visa bilder    


LSSJ
Lokstallet i Stenstorp ägdes av Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg. Det låg i bangårdens västra ände och bestod av ett rundstall med två platser.
 
En liten vändskiva, som 1910 byttes till en 10-meters, samt ett kolupplag kompletterade anläggningen.

HSJ
Hjo Stenstorps Järnväg använde även LSSJ,s anläggningar i Stenstorp. I vilken form och omfattning är osäkert.

Rivning
Lokstallet revs 1979.


 Åter till: Lokstall

Copyright © 2018 Stig Andersson