Hjo Stenstorps Järnväg

Stenstorp   Visa bilder    


Västra stambanan
Stenstorp blev HSJ:s knutpunkt med Västra Stambanan.

I Stenstorp anslöt också LSSJ, Lidköping Skara Stenstorp Järnvägar som blev färdig 1874. Nu fick även de västra delarna av länet en järnväg mot stambanan. Via LSSJ kunde också HSJ:s vagnar trafikera övriga smalspåriga järnvägar som kom att byggas i Västergötland.

Samhället
Tillkomsten av HSJ och LSSJ innebar ett kraftigt uppsving för Stenstorp. Bangården byggdes ut och ett nytt stationshus byggdes 1873. Ett stort antal hus kom de närmaste åren att byggas och invånarantalet ökade.

År 1874 begärde HSJ:s styrelse att SJ skulle upplåta mark för ett järnvägshotell. Så skedde och hotellet stod färdigt 1876. Ett välskött och livligt frekventerat hotell som drevs av källarmästare Per Selander.

Poststation
Posten inrymdes i det nya stationshuset och sköttes då av stinsen men flyttades redan 1876 till det nyuppförda järnvägshotellet.

Bangården
Stenstorps bangård byggdes om för att kunna betjäna de smalspåriga banorna. Den allt mer ökade trafiken gjorde det snart nödvändigt att utvidga den ytterligare vilket skedde i flera omgångar. I början av 1900-talet fanns på Stenstorps bangård fem normalspår för stambanan och fem smalspåriga spår för HSJ och LSSJ.

Med tiden kom dock omlastningen till vagnar för normalspår att bli ett problem. Den fördyrade frakterna och gjorde att lönsamheten minskade.

Träbro
Stationshuset låg på den västra sidan av bangården medan den smalspåriga delen låg på den östra. Järnvägen delade också samhället i två delar. Detta gjorde att det blev så mycket gångtrafik över spåren att en hög träbro byggdes 1919. Gångtrafik förbjöds då över spåren och de resande samt samhällets folk hänvisades till gångbron.

Bron var illa omtyckt med sina 36 tunga trappsteg uppför och lika många nedför på andra sidan. Det kunde vara ett besvärligt företag att ta sig över bron, främst för äldre människor. År 1924 träffades därför en överenskommelse med SJ om att passagerarna på HSJ och LSSJ fick använda sig av bangården som övergång. Bron revs 1949.

Stenstorp Ss   Hjo-Ss 173,6  0,000    Stn Klass III    1967 1/9 
 
1865 - 1876  Westerberg  Carl Johan  
1876 - 1892  Fällström  Albin  
1892 - 1896  Rawn  Christian Gustav Alexander  
1896 - 1900  Trollstadius  Carl  
1901 - 1904  Fornander  Frans  
1905 - 1915  Norsell  Johan Axel Anders  
1916  Simonsson  Konrad Viktor  
1917 - 1921  Smedmark  Knut Axel  
1921 - 1926  Sandberg  Carl Gottfrid  
1927 - 1936  Hökerberg  Anders Johannes  
1936 - 1945  Gordh  Albin Paul  
1945 - 1949  Leijon  Ivar  
1949 - 1954  Kjellberg  Einar  
1955 - 1960  Boltzius  Stig Olof  
1961 - 1965  Segander  Karl-Erik Stationsmästare  
1966 - 1967  Nydén  Åke Stationsmästare  

Copyright © 2018 Stig Andersson