Hjo Stenstorps Järnväg

Stenåsens kalkbruk   Visa bilder    


Bruket
Kalkbruket anlades år 1850 för gården Stenåsens egna behov. År 1888 började försäljning att ske. 1897 bytte bruket ägare och började drivas i större skala. 1906 tillträdde C.A.Brissman som ny ägare. Bruket drevs då under namnet Stenåsen-Dala Kalkbrott & Stenhuggeri.
 
År 1917-1918 ägdes bruket av Skaraborgs Läns Hushållningssällskap och därefter av AB Västergötlands Förenade Kalkindustrier, fram till nedläggningen 1927.

På industribanan användes följande ånglok:
- Fletcher , Jennings & Co England 1873. Nr 119.

Ulricehamn-Vartofta Järnväg med beteckningen 1 Sten Sture.
1907 till Stenåsen.
1929 till Falköping-Uddagårdens Järnväg.
1950 Ur bruk.
1956 Ytong AB Hällabrottet som museiföremål.
1982 Skara Järnvägsmuseum. SkLJ
Anm.: Loket var ursprungligen byggt med sadeltank. På grund av sönderrostad tank byggdes loket under tiden vid Stenåsen om till sidotankslok av lokföraren Knut Ekström.

- Motala Verkstad tillverkat 1884. Nr 68.
Hvetlanda-Sävsjö Järnväg med beteckningen 1 Hvetlanda.
1911 till Ödegårdens kalkbruk.
1924 till Stenåsen.
1928 till Övertorp kalkbruk.
Ca 1955 Skrot.
 

Stenåsens kalkbruk
Koordinater 6461318,1380264 
Anlagt 1850 
Nedlagt 1927 
Stickspår HSJ
Stickspår anlagt 1904 
Stickspår nedlagt 1927 
Spårvidd 891 mm 
Längd 3 km 
Anslutning Till HSJ vid Dala station. Stickspåret anslöt inte på närmaste stället utan gick parallellt med HSJ:s huvudspår ca 1400 meter fram till Dala station 
Trafik Oxdrift till 1907 därefter egna ånglok
 
 Åter till: Dala

Copyright © 2018 Stig Andersson