Hjo Stenstorps Järnväg

Bredegården   Visa bilder    


Hållplats
Hållplatsen, belägen på södra sidan om banan,  var den sista före Stenstorp. Tidigare namn var Bredagården.

 
Förväxla den inte med Bredegårdens kalkbruk som ligger vid Ekedalen.

Bredegården Beå   Hjo-Ss   3,225  6462010,1380045  Hp  1920-talet  1961 28/5 

Copyright © 2018 Stig Andersson