Hjo Stenstorps Järnväg

Smalspår i Skaraborg    


Smalspår i gamla Skaraborgs län
Nedanstående tabell visar smalspårsbanorna som fanns i länet. Banorna är uppställda i den ordning de öppnades. Dvs den äldsta först.

Industribanorna finns inte med i sammanställningen. Undantaget FUJ.

Till SJ
År 1948 förstatligades VGJ, LJ och HSJ. VGJ hade vid den tiden lagt under sig de flesta av länets 891-banor men Lidköpings Järnvägar drev banor i länets västra delar och HSJ drev den enda privatbanan i östra delen.
 

Kinnekullebanan
I dag sker trafik genom Västtrafiks försorg på delar av VGJ:s bannät samt på UVHJ, MKJ, KiLJ och HLJ:s banor. Alla breddade till normalspår. Ett samlingsbegrepp på denna sträckning från Herrljunga, via Håkantorp, Lidköping och Mariestad till Gårdsjö är Kinnekullebanan. Tågen som trafikerar sträckan fortsätter upp till Hallsberg.

Uddevalla Vänersborg Herrljunga Järnväg UVHJ 1217 1867   N-1899 SJ-1940
Hjo Stenstorps Järnväg HSJ 891 1873-1876 1967 SJ-1948
Mariestad Moholms Järnväg MMJ 891 1874 1961 VGJ-1925 SJ-1948
Lidköping Skara Stenstorps Järnväg LSSJ 891 1874 1961 VGJ-1916 SJ-1948
Ulricehamns Järnväg UJ 891 1874 1986 VCJ-1903 N-1906
Lidköping Håkantorps Järnväg HLJ 891 1877   LSSJ-1892  LJ-1928 N-1953 SJ-1948 
Falköping Uddagårdens Järnväg FUJ 891 1883 1981 N-1955 SJ-1955
Skara Kinnekulle Vänerns Järnväg SKVJ 891 1887 1984  VGJ-1904 N-1953 SJ-1948
Mariestad Kinnekulle Järnväg MKJ 891 1889   VGJ-1909 N-1962 SJ-1948
Kinnekulle Lidköpings Järnväg KiLJ 891 1897-1898 1991 LJ-1943 N-1954 SJ-1948
Västergötland Göteborgs Järnväg VGJ 891 1900-1910 1991 SJ-1948
Skövde Axvalls Järnväg SAJ 891 1904 1961 LSSJ-1935 SJ-1948
Lidköping Kållands Järnväg LKållJ 891 1908 1939 LJ-1928 
Skara Timmersdala Järnväg STJ 891 1909 1952 VGJ-1925 SJ-1948
Trollhättan Nossebro Järnväg TNJ 891 1916 1968 VGJ-1925 SJ-1948
Södra Kinnekulle Järnväg SKJ 891 1924 1955 LJ-1928 SJ-1948

N = Normalspår   VGJ = Till VGJ   VCJ = Till VCJ   LJ = Till LJ   LSSJ = Till LSSJ   SJ=Till SJ


Copyright © 2018 Stig Andersson