Hjo Stenstorps Järnväg

Sammankomst 1948   Visa bilder    


Högtidssammankomst

Med anledning av det förestående förstatligandet hölls den 18/6 1948 en högtidssammankomst på Stora Hotellet i Tidaholm.
 
Under sammankomsten överlämnades medaljer för lång och trogen tjänst hos HSJ. Följande medarbetare medaljerades.

Namn

Tjänsteår

Stationsskrivare C. J. Gustavsson

33

Förste kontorist Knut Carlsson

33

Stationsförman Karl Karlsson

33

Stationsföreståndare Sven Grunditz

32

Förste kontorist Martin Gustavsson

32

Lokeldare Erik Johansson

32

Förste kontorist Yngve Sandström

30

Banvakt Gunnar Sandström

30

Lokeldare Erik Karlsson

29

Konduktör Viljer Krona

28

Stationskarl Harry Persson

27

Banvakt Ragnar Sandgren

27

Banarbetare Martin Jansson

27

Banvakt Erik Blank

25

Banvakt Olle Krona

25

Extra linjearbetare Axel Krona

25


Copyright © 2018 Stig Andersson