Hjo Stenstorps Järnväg

Rivningen 1968    


Rivningen
Under vintern 1967-68, dvs. strax efter att trafiken hade upphört, revs rälsen upp. Rälsen revs från Hjo i riktning mot Stenstorp. Detta för att man via järnvägen skulle kunna transportera bort den upprivna materielen.
  
Som hjälpmedel vid rivningen användes några specialutrustade vagnar försedda med bl.a. kapmaskin och transportband. 
  


Efter vagnarna släpades en form av släde som delade rälsen från syllarna. De lossade räls- längderna lastades upp på den sista vagnen, gick vidare till en kapvagn där längderna delades i mindre bitar. Rälsbitarna fördes ut via ett transportband och lastades till sist i en godsvagn för borttransport.

Skarvarna lokaliserades Kapmaskinen kapade
Skarvjärnens bultar skars av Den kapade rälsen lastades
Vagnarna som användes Vagnen med kapmaskinen
Rälsen lastades på Släden som lyfte rälsen
Matades in i kapmaskinen Slädens arbete
   
Visa alla  

Copyright © 2018 Stig Andersson