Hjo Stenstorps Järnväg

Posten   Visa bilder    


Post per järnväg
Under 1860-talet blev det allmänt med Bild: Frimärke Hjo-Stenstorp postbefordran på de statliga järnvägarna och år 1862 öppnade landets första förenade poststationer. Dvs poststationer som var samlokaliserade med en järnvägsstation och där stationsinspektorerna även var poststationsföreståndare. Året därefter tillkom ett trettiotal förenade stationer, däribland Stenstorp.

Även för HSJ
Överenskommelse träffades även med de privata järnvägsbolagen. Den 16/10 1873 tecknade HSJ ett kontrakt om postbefordran och följande förenade poststationer kom att inrättas

1873 Fridene, Korsberga och Svensbro
1874 Dala, Ekedalen, Kavlås och Mofalla
1875 Vreten
1876 Tidaholm
1933 Blikstorp

Poststationerna hade naturligtvis egna stämplar.

Postkupé
År 1863 rullade den första postkupén på Sveriges järnvägar. En epok som kom att vara till i mars 1996.

Postkupé på HSJ
Även HSJ skaffade tidigt en postkupé. Antalet utökades så att bolaget fram t.o.m. 1925 ägde fyra. Året 1926 fanns tre i drift. Kupéerna hade egna stämplar.

Hjo
Ett postkontor inrättades i Hjo redan i mitten på 1600-talet. Hjo var på den tiden en ganska betydelsefull stad.

Tidaholm
I Tidaholm öppnades det första postkontoret 1872. Den 1 april 1876 degraderades kontoret till poststation.
När banan Ekedalen - Tidaholm öppnades samma år flyttade posten in i det nyuppbyggda stationshuset med stinsen, Fredrik Ljungberg, som föreståndare.
År 1893 flyttade posten från stationshuset.Den första augusti 1896 omvandlades poststationen återigen till postkontor. Nämnas skall att Tidaholm blev stad först år 1910.

Stenstorp
År 1863 inrättades en poststation på järnvägsstationen i Stenstorp. Från och med 1 juli 1864 sköttes posten av stinsarna.

År 1876 flyttades posten till det nyuppförda stadshotellet och särskilt postfolk tog över sysslan. År 1882 upphöjdes postexpeditionen till postkontor vilket varade till 1931.

Lantbrevbärare
Lantbrevbärarlinjerna utgick från poststationerna. I början gick brevbärarna till fots för att senare använda cykel.


Copyright © 2018 Stig Andersson