Hjo Stenstorps Järnväg

Per Adolf Hempel    


Foto: P-E Ponténs samlingar

Stationsföreståndare
Kavlås 1889 - 1901

Stationsföreståndare
Fridene 1902 - 1928


 Åter

Copyright © 2018 Stig Andersson