Hjo Stenstorps Järnväg

Johan Edvard Ahlström    


Foto: Okänd. FFK,s samlingar

Stationsinspektor
Korsberga 1873 - 1903.


 Åter

Copyright © 2018 Stig Andersson