Hjo Stenstorps Järnväg

Edit Anna Maria Blank    


Foto: Lars-Erik Blanks samlingar

Trafikplatsföreståndare
Kavlås 1946 - 1954


 Åter

Copyright © 2018 Stig Andersson