Hjo Stenstorps Järnväg

Carl August Karlsson    


Foto: Okänd. FFK,s samlingar

Stationsinspektor
Svensbro 1884 - 1885, i Dala 1886 - 1903 och i Korsberga 1903 - 1915.


 Åter

Copyright © 2018 Stig Andersson