Hjo Stenstorps Järnväg

Axel Julius Palmquist    


En legendarisk man
Axel Palmquist föddes 1857 i Fridene. Hans far var folkskolläraren J M Palmqvist i Fridene. Axel Palmquist började som bokhållare på AB Wretens Mejeriers avdelningskontor i Skövde. År 1884 fick han anställning vid Hjo-Stenstorps järnväg som biträde och 1886 som stationsinspektor i Svensbro. En syssla som han hade ända till 1922 då han avgick med pension och flyttade till Ljunghed vid Vreten. Han avled vid 97 års ålder 1954.

Trädgård och jakt
Under tiden i Svensbro var ett av hans stora intressen den vackra trädgården. Den sköttes på ett sätt som väckte allmän beundran. Trädgården blev under Palmquists tid omtalad och berömd lång utanför länets gränser. Svensbro, där det låg omgivet av skog, gav också många tillfällen till att utöva ett av Palmquists andra intressen, jakt.

Barnen
På många av dåtidens foton över Svensbro ses stationsinspektor Palmquist på perrongen. Även hans barn, döttrarna Anna, Ebba, Hilda och Gerda samt sonen Arvid, som kom att bli stationsföreståndare i Vreten, finns också ofta med.


 Åter

Copyright © 2018 Stig Andersson