Hjo Stenstorps Järnväg

Algot Heribert Bobäck    


Var med och byggde järnvägen
Algot Bobäck, född i Häggum 3/8 1857, var med redan under byggnaden av Hjo - Stenstorps Järnväg. När järnvägen var färdig anställdes han på HSJ. Först som konduktör och senare som postiljon och biträdande stationsskrivare. Den 23/6 1890 blev han stationsföreståndare i Mofalla, ett arbete han hade fram till sin pensionering årsskiftet 1921-22. Bobeck avled 1928 och är tillsammans med sin fru Emma begravd på Mofalla nya kyrkogård.

Musikalisk familj
Familjen var mycket musikaliskt och kulturellt intresserad.

Myrmalm
För att dryga ut sina inkomster sysslade Bobäck med försäljning av myrmalm upptaget från den närbelägna Mullsjön. Verksamheten drevs tillsammans med J. Holmqvist.


 Åter

Copyright © 2018 Stig Andersson