Hjo Stenstorps Järnväg

C F Rittfeldt    


Foto: Okänd

Personen
C F Rittfeldt föddes år 1875 i Karleby. Han flyttade till Blikstorp 1878 och kom att betyda mycket för samhället.

Imperiet
År 1899 anlade Rittfeldt en snickerifabrik i närheten av järnvägen i Blikstorp. Ett vattenkraftverk anlades vid ån Tidan 1915. Vid Tidan anlades också Blikstorps Elektriska Valskvarn år 1929. Blikstorps Silkesindustri anlades 1930. På 1940-talet anlades en byggnad som, bland annat, användes som ammunitionsfabrik. En annan, lite udda, verksamhet var en fabrik som tillverkade cittror. Allt detta kom, tillsammans med den av Rittfeldt ägda Blikstorps egendom, i folkmun att kallas Riffeldtsimperiet. Snickerifabriken fick år 1904 namnet Svenska Lyxmöbelfabriken. Den första fabriken som låg på ån Tidans västra strand brann 1915. Året därpå byggdes en ny fabrik upp på den östra stranden nära järnvägsstationen. Fabriken tillbyggdes åren 1924-27 och 1942-43.

Alla byggnader som tillhörde möbelfabriken är nu borta. Kraftverket och kvarnen ligger kvar vid dammen i Tidan. Blikstorps Silkesindustri finns kvar under namnet Engheds Textil.

Blikstorps stationshus
År 1912 byggde Rittfeldt ett stationshus vid Tidans östra strand i Blikstorp. När huset, år 1945, blivit för litet byggdes ett nytt stationshus som Rittfeldt hyrde ut till HSJ. Det nya huset som uppfördes ett hundratal meter längre österut byggdes av sten i funkisstil.

Styrelsemedlem i HSJ
Vid förstatligandet 1948 var Rittfeldt suppleant i HSJ:s styrelse.


 Åter

Copyright © 2018 Stig Andersson