Hjo Stenstorps Järnväg

Axel Palmquist    


En legendarisk man
Axel Palmquist föddes 1857. Hans far var folkskolläraren J M Palmqvist i Fridene. Axel Palmquist började som bokhållare på AB Wretens Mejeriers avdelningskontor i Skövde. år 1884 fick han anställning vid Hjo-Stenstorps järnväg som biträde och 1886 som stationsinspektor i Svensbro. En syssla som han hade ända till 1922.

Under tiden i Svensbro var ett av hans stora intressen den vackra trädgården. Den sköttes på ett sätt som väckte allmän beundran. Trädgården blev under Palmquists tid omtalad och berömd lång utanför länets gränser.


Svensbro, där det låg omgivet av skog, gav många tillfällen till att utöva ett av Palmquists andra intressen, jakt.

På många av dåtidens foton över Svensbro ses Stationsinspektor Palmquist på perrongen. även hans barn, döttrarna Anna, Ebba, Hilda och Gerda samt sonen Arvid, som kom att bli stationsföreståndare i Vreten, finns också ofta med.

När Axel Palmquist avgick med pension flyttade han till Ljunghed i Vreten där han avled vid 97 års ålder år 1954.

 åter till: Svensbro

Copyright © 2022 Stig Andersson