Hjo Stenstorps Järnväg

Normalspår i Skaraborg    


Normalspårsbanor i gamla Skaraborgs län
Nedanstående tabell visar normalspårsbanorna i länet. Banorna är uppställda i den ordning de öppnades. För Västra Stambanan har årtalet för öppnandet av sträckan Falköping - Töreboda angetts.

 
Västra Stambanan    1435 1859 1926    
Södra Stambanan   1435 1864 1932-33   Falköping-Småland
Skövde-Karlsborg   1435 1876 1937   Persontr. upphörde 1986
Nora Karlskoga Järnväg NKJ 1435 1876   1990 Otterbäcken-Värmland
Västra Centralbanan VCJ 1435 1905   1986 Nedl. gäller Falk-åsarp
Tidaholms Järnväg TJ 1435 1906   1989  

Copyright © 2018 Stig Andersson