Hjo Stenstorps Järnväg

Modeller    


Modellbyggen
Många modelltågsintresserade har använt byggnader och rullande materiel från HSJ som förebild för sina modellbyggen. Här visas ett par exempel på detta.
 

Godsmagasinet i Hjo Jan Lund
HSJ 109 Göran Tholin Postkupè från HSJ. Originalet finns på Postmuseum.

Copyright © 2018 Stig Andersson