Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Mofalla. Mofalla stationshus 1950-tal.

Mofalla stationshus på 1950-talet.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.

Hjobanan
År 1873 öppnades Hjo - Stenstorps järnväg. Den var då den första 891mm smalspårsjärnvägen av betydelse i Sverige. Epoken kom att vara i över 90 år. Fram till 1948 som privatbana och därefter med SJ som ägare.  


Copyright © 2018 Stig Andersson

Antal besök: 105461