Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Korsberga. Stationen i Korsberga 1950-tal.

Klockan är ca 12.50 och solen står högt på en delvis molnig himmel en sommardag på 1950-talet. Rälsbussen med avgångstid 12.29 från Hjo har nått fram till Korsberga. Två släpvagnar för gods är kopplade till bussen. Strax skall resan fortsätta från Korsberga mot Stenstorp där man är framme 13.25

Foto : Okänd

Hjobanan
År 1873 öppnades Hjo - Stenstorps järnväg. Den var då den första 891mm smalspårsjärnvägen av betydelse i Sverige. Epoken kom att vara i över 90 år. Fram till 1948 som privatbana och därefter med SJ som ägare.  


Copyright © 2018 Stig Andersson

Antal besök: 103965