Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Korsberga. Stationen i Korsberga  år 1916.

Korsberga station år 1916. På stationsplanen har en LUX-lampa monterats. Lampan som drevs med fotogen hissades upp i stolpen med en lina.

Foto : Okänd

Hjobanan
År 1873 öppnades Hjo - Stenstorps järnväg. Den var då den första 891mm smalspårsjärnvägen av betydelse i Sverige. Epoken kom att vara i över 90 år. Fram till 1948 som privatbana och därefter med SJ som ägare.  


Copyright © 2017 Stig Andersson

Antal besök: 103660