Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Ekedalens mejeri. Mejeriet vid Ekedalen.

Huset till vänster som inrymde ett mejeri och en speceriaffär efter att tidigare ha varit snickerifabrik brann ner efter att ett lok antänt byggnaden..

Foto : Gammalt vykort

Hjobanan
År 1873 öppnades Hjo - Stenstorps järnväg. Den var då den första 891mm smalspårsjärnvägen av betydelse i Sverige. Epoken kom att vara i över 90 år. Fram till 1948 som privatbana och därefter med SJ som ägare.  


Copyright © 2023 Stig Andersson

Antal besök: 119701