Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Svensbro. Svensbro på 1940-talet.

Tåget från Stenstorp har just kommit in till Svensbro. Till höger står rälsbussen till Tidaholm och i mitten rälsbussen från Hjo. Säckarna på rälsbussarnas tak tyder på gengasdrift och 1940-tal.

Foto : Okänd

Hjobanan
År 1873 öppnades Hjo - Stenstorps järnväg. Den var då den första 891mm smalspårsjärnvägen av betydelse i Sverige. Epoken kom att vara i över 90 år. Fram till 1948 som privatbana och därefter med SJ som ägare.  


Copyright © 2019 Stig Andersson

Antal besök: 104656