Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hjo. Stationshuset i Hjo 1930-talet.

Stationshuset i Hjo i slutet på 1930-talet

Foto : Gammalt vykort

Hjobanan
År 1873 öppnades Hjo - Stenstorps järnväg. Den var då den första 891mm smalspårsjärnvägen av betydelse i Sverige. Epoken kom att vara i över 90 år. Fram till 1948 som privatbana och därefter med SJ som ägare.  


Copyright © 2021 Stig Andersson

Antal besök: 113601