Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Vreten. HSJ 9 vid Vreten.

HSJ 9 vid Vretens station.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.

Hjobanan
År 1873 öppnades Hjo - Stenstorps järnväg. Den var då den första 891mm smalspårsjärnvägen av betydelse i Sverige. Epoken kom att vara i över 90 år. Fram till 1948 som privatbana och därefter med SJ som ägare.  


Copyright © 2022 Stig Andersson

Antal besök: 115009