Hjo Stenstorps Järnväg

Lokstall    


Lokstall
HSJ hade två egna lokstall samt viss tillgång till LSSJ,s lokstall i Stenstorp.
 

Tidaholm Svb-Td 6452135,1391000    Rivet 2004.   Läs mer
Stenstorp Hjo-Ss 6462875,1377195    Ägdes av LSSJ. Rivet 1979.   Läs mer
Hjo Hjo-Ss 6466065,1411325  6463331,458540  Nytt lokstall byggdes 1923. Stallet finns kvar.   Läs mer

Ss = Stenstorp Svb = Svensbro. Koordinater enligt x,y RT90 och N,E SWEREF 99.

Copyright © 2018 Stig Andersson