Hjo Stenstorps Järnväg

Ljunghem    


Hållplatsen
Låg söder om vägkorsningen vid banvaktstugan.

Banvaktstuga
I närheten av Ljunghems hållplats finns en av banans banvaktstugor kvar.

Ljunghem Ljm   Svb-Td   10,606  6461147,1386146  Hp  1931 15/9  1956 3/6 
 

Copyright © 2018 Stig Andersson