Hjo Stenstorps Järnväg

Källor    


ASEA under 100 år Jan Glete 1983
Boken om Stenstorp Hugo Sköld 1975
Dimbobygden 1978 Artikel av Eric Julihn 1978 (SLA1975)
Dimbobygden 1998 Mejerihanteringen i Skaraborg. CJ Gustavsson 1956
Dimbobygden 2005 Gunnar Gustavsson, Tidaholmsminnen
En "Grevebana" i korthet Yngve Holmgren
En forsfärd på Hjoån under äldre tider Johannes Wernquist
Falköpings Tidning Artiklar om Oscar II:s vagn och om Svensbro 1967
Fridene, Fröjered, Korsberga Hembygdsförening Fotoarkivet
Hjo Guldkroksbygden I-III Nils Helander
Hjo kommun Översiktlig kulturhistorisk inventering Västergötlands Fornminnesförening 1976
Hjo Vattenkuranstalt - en intressant epok i Hjos historia Rune Simonsson o Gösta Karlsson 1978
Hjo-Stadens historia och byggnader Hjo kommun 1986
Hjo-Tidning Artiklar och notiser ur diverse nummer
I grevens tid Anders Andersson 1956
Industrilok i Bohuslän och Dalsland Mats Freding 1985
Industrilok i Västergötland Mats Freding 1984
Industriminnen i Hjo kommun Eric Julihn 1976
Jernvägsnytt. Medlemsblad för Anten-Gräfsnäs Järnväg AGJ Diverse artiklar
Järnvägen Gössäter - Mariestad Eivor Engström 1989
Järnvägsdata Svenska Järnvägsklubben 1992
Järnvägsposten (Meddelanden från Postmuseum 39) Sören Jansson & Lotte Lindqvist 1996
Korsberga socken 1863-1951 Tore Persson 1976
Kungl. Maj:ts Befallningsh. femårsberättelser 1876-1880 Tryckt 1882
Mejeriminnen Birger Karlsson 1994
Mjölby-Hästholmens Järnväg 1910-1985 Tony Awerstedt m.fl. 1986
Nossebrobanan, ett 75-årsjubileum Bertil Thulin 1991
Något om posten i Fröjereds pastorat Posthistorisk skriftserie nr 122, Erik Lindgren
Porträttgalleri över Sv. Järnvägarnas stationsföreståndare Göteborg 1934
Posten i samhället Erik Lindgren 1986
Postmuseum i Stockholm Bilder och upplysningar om en postiljonkupé från HSJ
Skara - Lundsbrunns Järnvägar Skara Järnvägsmuseum 1997
Skara Järnvägsblad Artiklar av Ivar Mjörnfors 1983
Skaraborg från flydda dagar Länsförsäkringar i Skaraborg 1982
Skaraborgbygden 1921
Skaraborgs Läns Kalender Diverse år
Skaraborgs Läns torvindustri Eric Julihn 1975
Skultorpsbygden Skultorps hembygds och fornminnesförening 1975
Statens Järnvägar 1906-1931 Kungl. Järnvägsstyrelsen 1931 Kungl. Järnvägsstyrelsen 1931
STF resehandbok Västergötland 1922 STF 1922
Stig Lundins historiska hemsida http://web.telia.com/~u18109566/historia/index.htm
Svensk Bebyggelse 1955
Svensk Järnvägsmatrikel 1948 1948
Svenska Bad och Kurorter Årgångarna 1921, 1926 och 1928
Svenska Järnvägsföreningen 1876 - 1926 Svenska Järnvägsföreningen 1926
Sveriges Järnvägar 100 år Kungl. Järnvägsstyrelsen 1956
Sveriges Järnvägsstationer, Andra distriktet Orbis 1950
Sveriges smalspåriga ånglok Lars Olov Karlsson 2011
Tidaholm Från Sätesgård till Industriort Ernst Kjellgren 1977
Tåg Jan Jangö 1966
Vretens såg Byggnadsminnen i Skaraborg Länsstyrelsen/Länsmuseet i Skaraborgs län 1985
Vägar och vägfarande i Västergötland Västergötlands Fornminnesförening 1981- 1982
Västgötabygden Ivar Mjörnfors, Hjo-Stenstorps Järnväg 1974
Västgötaånglok spårvidd 891 Yngve Holmgren 1968
Ångaren Trafik af Hjo Claes-Göran Wetterholm 1992

Samt ett antal intervjuer, brev, protokoll, webbsidor och andra källor.
 
Tack till alla som på ena eller andra sättet har medverkat till uppkomsten av dessa sidor.


Copyright © 2018 Stig Andersson