Hjo Stenstorps Järnväg

Korsberga Tegelbruk   Visa bilder    


Bruket
Bruket anlades troligtvis på 1870 talet av Anders Leijon. år 1879 övertogs bruket av ett bolag som ägdes av PA Millqvist från Svartarp och handlare Andersson i Värsås. Förvaltare för bruket var då N Gabrielsson vars son Assar Gabrielsson, född i Korsberga, kom att grunda Volvo.

År 1895 övertogs bruket av Johan Thilén men redan 1899 brann anläggningen ner. Bruket återuppbyggdes dock omgående. 1936 bildades Korsberga Tegelbruks AB. Driften lades ner år 1969.

Lastplats
Vid bruket anlades på 1920-talet ett kort lastspår. Tidigare hade lastning skett på linjen. De lastade vagnarna drogs med häst fram till Korsberga station.


På industribanan användes två motorlok:
- AB åsbrink & Co Göteborg tillverkat 1946.
Bensindrivet. Inköpt från Töreboda tegelbruk 1946. Sålt till Vara tegelbruk 1969. Skrotat 1972.

- AustroDaimler österrike tillverkat 1926.
Dieseldrivet. Inköpt från Berghem, Hulta Tegelbruks AB, 1949. Omfattande ombyggt, bla.a. till bensindrift, i slutet på 50-talet. Sålt till Vara tegelbruk 1969. Sålt vidare till en privatperson 1977.
 

Korsberga tegelbruk Ksbt   Hjo-Ss   25,655  6466273,1400928  Lp  1920-talet  1967 1/9 
 
Korsberga Tegelbruk
Koordinater 6466273,1400928 
Anlagt 1870-talet 
Nedlagt 1969 
Industribanan anlagd Okänt 
Industribanan nedlagd 1969. Samtidigt som tegelbruket 
Spårvidd 600mm 
Längd ca 300 m 
Trafik Två egna lok
Stickspår HSJ
Stickspår anlagt 1920-talet 
Stickspår nedlagt 1/9 1967 
Spårvidd 891 mm 
Längd 100 m 
Anslutning Till HSJ vid bruket 
Trafik Hästdragna vagnar till Korsberga station. Därefter HSJ

Copyright © 2018 Stig Andersson