Hjo Stenstorps Järnväg

Korsberga   Visa bilder    


Samhället skapades tack vare järnvägen
Före järnvägens tillkomst fanns inom området endast några enstaka hus. Med järnvägen skapades ett stationssamhälle som för varje år växte. Där uppstod affärer, hantverkare etablerade sig och socknens skattekraft ökade. För lantbruken och småindustrierna innebar detta billigare och enklare transporter. För innevånarna innebar det också enklare resor genom att det nu fanns tågförbindelse till Västra stambanan och tågförbindelse till de båtar som trafikerade Vättern.
  
Korsberga kullar gav grus till järnvägen
Från Korsberga station anlades ett stickspår till Korsberga kullar där man tog en stor del av gruset till banans underhåll. Det gick åt stora mängder grus. I styrelseberättelsen för år 1904 uppges att banan har grusats med 62 000 ton grus, motsvarande 10 350 järnvägsvagnar. Allt gruset lastades för hand.
Kullarna används än i dag som grustäkt men nu för andra ändamål än järnvägsunderhåll.
  
Stationshuset
Stationshuset byggdes om åren 1926, 1947 och 1952. Huset, beläget norr om banan, finns kvar. Det såldes av SJ år 1970 och är delvis ombyggt på senare tid. Kvar finns också godsmagasinet.

Korsberga tegelbruk
Strax öster om Korsberga samhälle passerade järnvägen strax intill Korsberga tegelbruk. Ett kort lastspår byggdes vid bruket på 20-talet. De lastade vagnarna drogs med häst fram till Korsberga station. Bruket hade också en egen industribana för lertransporter mellan lertaget och bruket.
  
Poststation
Stationen fungerade även som poststation från 24/11 1873 till 2/9 1967.
 
Vägbommar
I slutet av 1908 sattes fällbommar upp vid vägkorsningarna. Dessa manövrerades från ett ställverk vid stationen.

Korsberga Ksb   Hjo-Ss 129,9  24,671  6465788,1399983  Stn Klass II  1873 12/11  1967 1/9 
 
1873 - 1903  Ahlström  Johan Edvard Stationsinspektor  
1903 - 1915  Karlsson  Carl August Stationsinspektor  
1915 - 1945  Carlsson  Göran August Stationsinspektor  
1945 - 1949  Grunditz  Sven Ragnar Stationsinspektor  
1949 - 1951  Medberg  Lars Johan Anton Stationsmästare  
1951 - 1955  Bernehäll  Erik Göran August Stationsmästare  
1955 - 1956  Hultén  Karl Arne Sixten  
1956 - 1960  Hermansson  John Hugo Herman  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson