Hjo Stenstorps Järnväg

Kavlås bruket   Visa bilder    


Alunbruket
Kavlås alunbruk var beläget vid avtagsvägen till Ekedalen från dagens väg 26. Bruket anlades 1746 av Fredrik Ulrik von Essen på Kavlås och sysselsatte som mest ett 80-tal personer. Produktionen bestod övervägande av alun men även av svavel och vitriol. Verksamheten vid bruket upphörde år 1855 då billigare tillverkningsmetoder hade upptäckts.

Samtida med Kavlås alunbruk var alunbruket vid Oltorp, på södra sidan om Ekedalen. Detta bruk anlades 1726 och upphörde 1829.

Skifferaskan kom till användning
Runt platsen för alunbruket finns än i dag stora högar med skifferaska, sk rödfyr. Med skifferaskan som råvara drev Ytongbolaget på 1970-talet en fabrik vid övertorp. Produkten som tillverkades kallades Lawnit och användes som beläggning på tennisbanor och idrottsplatser.

Hållplatsen
Varken alunbruken eller den sentida lawnit-tillverkningen var samtida med järnvägen. När järnvägen anlades så var de bostäder som hade uppförts för Kavlås alunbruk istället bebodda av arbetare på övertorps kalkbruk. En hållplats med namnet -Kavlås bruket- kom att anläggas på platsen.

Från väg 26 är den nuvarande vägen till Ekedalen byggd på den gamla banvallen ett hundratal meter. I dikeskanten på vägens högra sida kan man, strax efter avtagsvägen till bruksdammen, ännu se ett par av grundplintarna för hållplatsens lilla väntkur.

Kavlås bruket Kvsb   Svb-Td   15,558  6456311,1385473  Hp    1956 3/6 
 

Copyright © 2019 Stig Andersson