Hjo Stenstorps Järnväg

Kavlås   Visa bilder    


Stationshuset
Stationshuset finns kvar och tillhör, tillsammans med Mofalla stationshus, de minst förändrade stationshusen av de kvarvarande. På gaveln sitter ännu stationsskylten med den moderna stavningen Kavlås. Tidigare stavning var Kaflås.

I stationshuset fanns enligt uppgift två väntsalar. En för släkten von Essen på Kavlås och en för övriga passagerare.

Poststation
Stationen fungerade även som poststation från 15/12 1874 till 22/6 1956.

Telegrafstation
Kavlås station inrymde även telefonväxel.

Banvaktsstuga
Söder om Kavlås station finns en banvaktstuga.

Kavlås Kvs   Svb-Td 144,4  13,701  6458072,1385929  Stn Klass I  1874 20/11  1956 3/6 
 
1876 - 1881  Östermark  C G  
1881 - 1882  Ljungdahl  A  
1882 - 1888  Svensson  Thure  
1889 - 1901  Hempel  Per Adolf  
1901 - 1912  Palmquist  Fredrik Vilhelm  
1912 - 1922  Jonsson  Karl Gustav Adolf  
1922 - 1931  Gustavsson  Carl Julius  
1931 - 1936  Green  Gustav Algot  
1936 - 1940  Gustavsson  Martin  
1940 - 1943  Blank  Gösta Erik Lennart  
1943 - 1946  Blank  Sven Inge Albert  
1946 - 1954  Blank  Edit Anna Maria Trafikplatsföreståndare  
1954 - 1956  Andersson  Gunvor Trafikplatsföreståndare  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2019 Stig Andersson