Hjo Stenstorps Järnväg

Kalender    


  1855 - Ny hamn fädigställs i Hjo
  1871 - Aktiebolaget Hjo - Stenstorps Järnväg bildas
  1872 - Koncession Hjo - Stenstorp
  1873 - Lok Nr1 och Nr 2 köps
   - Öppnande av sträckan Hjo - Stenstorp
   - Förenade poststationer öppnas i Fridene, Korsberga och Svensbro
  1874 - Öppnande av sträckan Svensbro - Ekedalen
   - Ljunghems station byter namn till Vreten
   - HSJ övertar driften av Hjo hamn
   - Koncession Svensbro - Ekedalen
   - Lok Nr 3/1 och Nr 5/2 köps
   - Förenade poststationer öppnas i Dala, Ekedalen, Kavlås och Mofalla
  1875 - Lok Nr 4 köps
   - Koncession Ekedalen - Tidaholm
   - Förenad poststation öppnas i Vreten
   - Lokstall byggs i Tidaholm
  1876 - Öppnande av sträckan Ekedalen - Tidaholm
   - Förenad poststation öppnas i Tidaholm
   - Styrshult anhaltstation färdig
   - Vretens station får godsmagasin och utvidgat spårområde
   - Järnvägshotell byggs i Stenstorp
  1877 - Ett stickspår från Vretens station till Vretens Egendom anläggs
   - Hjo Vattenkuranstalt började byggas
   - Lok Nr 3/2 köps
  1883 - Lok Nr 3/1 säljs
  1888 - Vid Kavlås station upptäcks en omfattande förskingring
   - Biljettkassan vid Kavlås station förskingras.
  1892 - Lok Nr 6 köps
   - Lok Nr 1 säljs
  1893 - Bytet till 15 kg/m räls klart
   - Posten flyttar från stationshuset i Tidaholm
  1897 - De första vagnarna med dörrar på gavlarna och med plattformar köps
   - En förskingring av HSJ,s kassa upptäcks.
  1898 - Lok Nr 7 köps
  1900 - Nils Posse tillträder som styrelseordförande och verkställande direktör
  1901 - De första boggivagnarna köps
  1902 - Lok Nr 8 köps
   - Lok Nr 3/2 och Nr 4 säljs
  1904 - Stickspår anlagt från Dala station till Stenåsens kalkbruk
   - Den första boggivagnen i trafik
  1906 - Tidaholms Järnväg, den sk Vartoftabanan, invigs
   - Lok Nr 9 köps
  1908 - Den första sovvagnen i trafik
   - Fällbommar installeras i Korsberga och Vreten
  1909 - Sjukvagn insätts i trafik
  1913 - Bytet till 20 kg/m räls klart
  1914 - Lok Nr 10 köps
  1916 - Fraktrekord med 150.000 ton gods
  1917 - Ett av HSJ:s lok antänder mejeriet vid Ekedalen. Byggnaden brinner ned
  1918 - Nils Posse avlider
   - Lok Nr 2 säljs
   - Träbro byggs över spårområdet i Stenstorp
  1921 - Ett av HSJ:s lok antänder Herrekvarn vid Hjo. Kvarnen brinner ned
  1922 - Ytterligare en förskingring av HSJ,s kassa upptäcks.
  1923 - Dubbelspår och ny vändskiva vid stationshuset i Hjo
   - Nytt lokstall och verkstadsbyggnad i Hjo
   - HSJ firar 50-årsjubileum
   - Lok Nr 11 köps
  1926 - Stationshuset i Korsberga byggs om
  1927 - Stenåsens kalkbruk och stickspåret till Dala station läggs ned
   - Ödegårdens kalkbruk läggs ned
   - Stationshuset i Fridene byggs om
  1928 - Lok Nr 5/2 säljs
   - De första busslinjerna startas
  1929 - Tidaholm blir förvaltningsort istället för Hjo
  1932 - Hotell Bellevue i Hjo brann ned
  1933 - Förenad poststation öppnas i Blikstorp
  1935 - Hjo Stenstorps Järnvägs Busstrafik bildas
  1938 - Lok Nr 6 säljs
   - DEVA-vagnen HSJ15 levereras
  1940 - Första rälbussen Nr 16 köps in
  1941 - Andra rälbussen Nr 17 köps in tillsammans med två släpvagnar
  1943 - Tredje rälbussen Nr 20 köps in
  1944 - Bredegårdens och Smedsgårdens kalkbruk läggs ned
   - Översvämning med bortspolad banvall vid Rumpegården.
  1945 - Nytt stationshus byggs i Blixtorp
   - Översvämning vid Stenstorp stoppar tågtrafiken
   - Resanderekord 201.500
  1946 - Lok Nr 7 skrotas
  1947 - Fällbommar installeras i Blikstorp
   - Stationshuset i Korsberga byggs om
  1948 - HSJ firar 75-årsjubileum
   - Förstatligande. Dvs HSJ går upp i SJ
  1949 - Träbron över spårområdet i Stenstorp rivs
  1950 - Stationshusen i Dala, Fridene och Vreten byggs om
  1952 - Lok Nr 9 skrotas
   - Poststationen i Svensbro läggs ned
   - Stationshuset i Korsberga byggs om
  1953 - Poststationen i Mofalla läggs ned
  1954 - Övertorps kalkbruk läggs ned
  1956 - Nedläggning Svensbro - Tidaholm
   - Lok Nr 8 skrotas
  1958 - Rälbuss Nr 17 skrotas
  1960 - Lok Nr 10 skrotas
  1961 - Nedläggning Hjo - Stenstorp persontrafik
   - Poststationerna i Dala och Fridene läggs ned
  1962 - Rälbussarna Nr 16 och 20 skrotas
  1963 - Lok Nr 11 skrotas
   - VGJ4/SJ S5p 3094 anländer till Hjo för att ställas upp som musélok
  1966 - Stationshuset i Fridene säljs
  1967 - Nedläggning Hjo - Stenstorp godstrafik
   - Poststationen i Korsberga läggs ned
  1968 - Rälsen rivs upp
   - Stationshusen i Dala, Mofalla och Vreten säljs
  1969 - Stationshuset i Blikstorp säljs
  1970 - Stationshuset i Korsberga säljs
   - Stationshuset i Hjo rivs.

Copyright © 2018 Stig Andersson