Hjo Stenstorps Järnväg

70-årsjubileum 1943    


Bild: Medaljörerna 1948

Jubileum med medaljutdelning

Vid 70-årsjubileumet 1943 delades det ut medaljer till anställda med lång tjänst- göringstid.

Längst tid hade Axel Palmqvist som fram till 1922 tjänstgjorde som stationsföreståndare i Svensbro.

Förteckningen till vänster finns i den skrift som gavs ut jubileumet.


Copyright © 2018 Stig Andersson