Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo hamn    


Hamnen
Den nya hamnen i Hjo hade färdigställts år 1855 och ansågs då vara Vätterns bästa. Det var därför naturligt att dra stickspår ned till hamnområdet och ut på hamnbryggan.

Till och från båtarna som trafikerade Vättern kom det att transporteras mycket gods. Före lastbilarnas tid så beräknas att ungefär en femtedel av godsmängden på HSJ kom via hamnen i Hjo.

Godset kunde vara aspvirke till tändsticksfabriken i Tidaholm, mejerivaror från östgötamejerierna, råsocker till sockerfabriken i Lidköping och råsprit till spritfabriken i Hjo. Varuslagen var många

Den tidvis omfattande passagerartrafiken på Vättern kom också järnvägen till del. Denna minskade dock en bit in på 1900-talet i takt med att övriga kommunikationer förbättrades.

Fartyg
Ett av de många fartygen på Vättern var ångfartyget Trafik som än i dag har Hjo som sin hemmahamn.

Ett annat fartyg på Vättern var Per Brahe som så tragiskt förliste år 1918. I början på 1900-talet utförde fartyget regelbundna turer bland annat mellan Jönköping-Hjo-Stockholm.

Sågverk i Hjo
Göteborgsfirman Dickson & Co anlade 1887 en ångsåg i Hjo. Sågen låg vid Hjoåns utlopp i Vättern.

Oscar Dickson hade 1887 tillträtt som ägare till den stora egendomen Almnäs, söder om Hjo, och genast startades en omfattande avverkning av egendomens skogar. En såg behövdes och tillgången till en bra hamn och till järnväg gjorde Hjo lämpligt som plats för sågverksbygget. Från hamnbryggan i Hjo fram till sågen anlades ett järnvägsspår för lastning av sågat timmer.
Verksamheten vid sågverket blev dock inte långvarig. År 1892 var Almnässkogen avverkad och sågningen upphörde. Sågen revs år 1897 men spåret låg kvar ännu en tid.

Samtidigt som sågen i Hjo anlades så anlade Dickson & Co en såg i Vreten. Den sågen är bevarad och förklarad som byggnadsminne.

De båda sågarna var mycket lika till sin uppbyggnad. Bland annat var de utrustade med identiska ångmaskiner på 85 effektiva hästkrafter levererade av Bolinders Mekaniska Verkstad år 1887.

Hjo hamn
Koordinater 6465362,1411414 
Anlagd Ombyggd 1855 
Nedlagd I bruk 
Stickspår HSJ
Stickspår anlagt 1873 
Stickspår nedlagt 1967 
Spårvidd 891 mm 
Längd ca 500 m 
Anslutning Hjo bangård 
Trafik HSJ

Copyright © 2018 Stig Andersson