Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo   Visa bilder    


Nytt lokstall och verkstad
År 1923 var det dags att ta nya lokaler i bruk. De var belägna några hundra meter nordväst om stationsområdet och bestod av ett rundstall och en verkstadsbyggnad som användes för snickeriarbeten. Rundstallet hade tre platser samt en särskild verkstadsplats. Till den fristående verkstadsbyggnaden gick ett enkelt spår. I dag finns rundstallet kvar men verkstadsbyggnaden är borta.
  
På grund av ökad trafik anlades samma år dubbelspår vid stationshuset och en vändskiva byggdes vid stationsområdets södra del.

Förvaltningsort
Hjo var förvaltningsort för HSJ fram till 1929. Detta år infördes samförvaltning med Tidaholms Järnväg och förvaltningen flyttades till Tidaholm.

Banvaktstuga
Där Skövdevägen korsade järnvägen uppfördes en banvaktstuga. Stugan finns ännu kvar.

Loket vid stadsparken
Mellan årsskiftet 1962/63 och 1994 var loket VGJ4/SJ S5p 3094 uppställt vid stadsparken i Hjo. Loket, som aldrig hade trafikerat Hjobanan, skulle tillsammans med en vagn från HSJ minna om stadens järnvägsepok. År 1994 flyttades loket till Skara Järnvägsmuseum där det i dag är i drift. Vagnen , också i drift, finns hos AGJ, Anten Gräfsnäs Järnväg.

I dag
I Hjo hamn finns i dag uppställt ett annat lok samt några vagnar.   Bild

Till sida 1

Hjo Hjo   Hjo-Ss 95,0  38,777  6465499,1411282  Stn Klass V  1873 12/11  1967 1/9 
 
1873 - 1876  Hagander  Johan  
1876 - 1922  Frick  Anton Gustaf  
1922 - 1944  Andersson  Anders Viktor  
1945 - 1948  Carlsson  Göran August  
1949 - 1951  Carlsson  Knut Harald  
1951 - 1955  Caiman  Arthur  
1956 - ?  Magnusson  N T  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson