Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo   Visa bilder    


Järnvägsstationen
Stationen anlades norr om staden, i närheten av hamnen. På den tiden fanns det inte mycket bebyggelse på platsen.
 
I södra delen av stationsområdet uppfördes stationshuset. En gulmålad byggnad av trä i två våningar. I norra delen av området uppfördes ett lokstall, parallellstall, med två spår samt en verkstad för underhåll av järnvägens materiel. På stationsområdet byggdes också ett godsmagasin och andra för järnvägen nödvändiga byggnader. Mellan stationshuset och Vättern uppfördes en pampig träbyggnad som användes som järnvägshotell. Alla dessa byggnader är nu borta.

Hjo vattenkuranstalt
År 1877 började Hjo Vattenkuranstalt, eller Hjo badanstalt, att uppföra sin anläggning strax intill järnvägsstationen.
 
Till kuranstalten anlades, som brukligt var, en stor och vacker park. Som arkitekt anlitades den tyske trädgårdsarkitekten J. J. Sternemann, känd för att ha anlagt många kurortsparker i Tyskland.
 
Det ståtliga Järnvägshotellet övertogs av kuranstalten och fick namnet Hotell Bellevue.
 
Hjo Vattenkuranstalt fick ett mycket gott rykte. En tid var kuranstalten den populäraste i inlandet och många familjer och enskilda reste till Hjo för att kurera sina krämpor.

 
Säsongen varade från juni till augusti och under den tiden innebar det en stor ökning av antalet resande för järnvägs och båttrafiken. I Hjo Tidning fanns varje år en förteckning över de som under året bevistade kuranstalten. År 1918 kan ett hundratal gäster från stora delar av landet noteras.

Någon ekonomisk affär blev dock aldrig AB Hjo Vattenkuranstalt, men den kom ändå att betyda mycket för staden Hjo. På 1930-talet gick det allt sämre och en form av nådastöt uppstod när Hotell Bellevue brann ned en augustinatt 1932. År 1935 inköptes parken med vattenkuranstalten av Hjo stad för 110.000:- Verksamheten vid Hjo Vattenkuranstalt pågick dock till slutet av 1930-talet då verksamheten avvecklades.

Kvar i dag finns parken med de vackra trävillorna. Hotell Bellevue har fått en modern efterföljare på den plats där stationshuset en gång låg och på bangården är det nu en bussstation och en parkeringsplats.  Mer om Hjo badanstalt.

Hamnen
Den nya hamnen i Hjo hade färdigställts år 1855 och ansågs då vara Vätterns bästa. Det var därför naturligt att dra stickspår ned till hamnområdet och ut på hamnpiren. Mer om detta under Industribanor.
 

Till sida 2


Copyright © 2018 Stig Andersson