Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo lokstall   Visa bilder    


Första lokstallet
Det första lokstallet, som var ett parallellstall med två spår, byggdes när järnvägen anlades 1873.
 
Stallet var beläget nära stationshuset. Vid stallet fanns en 4-meters vändskiva. Denna byttes senare mot en 5-meters.
Framför stallet byggdes en verkstad med ett spår. I närheten fanns kolförråd och vattentag.
 
När det nya stallet hade byggts fick de gamla byggnaderna tjänstgöra som bussgarage.

Nya byggnader
år 1923 togs nya byggnader i bruk. Dessa var uppförda några hundra meter norr om stationsområdet, utmed linjen mot Stenstorp.
 
Byggnaderna bestod av ett rundstall med tre platser, en sammanbyggd verkstad med en plats samt en friliggande snickeriverkstad med en plats.
 
Dessutom fanns en 7-meters vändskiva, vattentag, kolförråd mm.
 
Stallet och verkstadsbyggnaden finns kvar och är nyligen renoverade. Snickeriverkstaden är riven.


 Åter till: Lokstall

Copyright © 2018 Stig Andersson