Hjo Stenstorps Järnväg

Historik del 2    


Samtrafik med järnvägarna på Östgötasidan
I Östergötland väcktes på 1880-talet tanken på en järnväg från Mjölby till Hästholmen. Med hjälp av en ångfärja över Vättern skulle denna järnväg knytas samman med HSJ för att via den vägen komma i kontakt med sjöfartsstaden Göteborg. Östgötabanan skulle byggas normalspårig och HSJ:s banor skulle breddas till normalspår. Projektet drog dock ut på tiden. Den önskade breddningen av HSJ:s banor blev heller inte av. Mest på grund av att pengar saknades.
  
Men i början på 1900-talet började järnvägen Mjölby - Hästholmen, MHJ, äntligen att byggas och invigningen skedde år 1910. En del samtrafik förekom men några större godsmängder kom aldrig att transporteras via HSJ. Mest berodde detta på alla fördyrande omlastningar. 
  
År 1888 invigdes Fogelsta-Wadstena-Ödeshögs Järnväg, FWÖJ, som hade förbindelse med de övriga smalspåriga  järnvägarna i Östergötland. Även via den banan kom en del person och godstransporter HSJ till del.
  
I en kommunikationskalender från 1902 hittar man exempel på samtrafiken mellan järnvägarna på den östra och västra sidan av Vättern. Resande kunde stiga på tåg nr 1 i Linköping kl. 05.30 och vara framme i Stenstorp klockan 14.40. Färden hade då gått med tåg från Linköping via Fågelsta, Vadstena och Hästholmen. Vidare över Vättern med ångaren Trafik till Hjo och därefter med tåg till Stenstorp.
  
Men tanken på en ångfärja över Vättern, den blev bara en...tanke. 

Styrelseberättelsen från 1904

Styrelseberättelsen från 1947, sista åren innan förstatligandet

Till Historik del 1

Busslinjer
HSJ utökade sin verksamhet med busslinjerna Hjo-Skövde, Hjo-Tidaholm och Tidaholm-Skövde. Detta bidrog starkt till att förbättra företagets lönsamhet. Verksamheten bedrevs i ett eget bolag.
  
Järnvägen förstatligades

Sista ordinarie bolagsstämman i Hjo Stenstorps Järnvägs- aktiebolag hölls i Stadshuset i Hjo fredagen den 14 maj 1948. Bolaget förstatligades samma år tillsammans med de övriga smalspåriga 891-banorna i Skaraborg. HSJ var då landets i drift äldsta smalspåriga bana.
  
Slutet på järnvägstrafiken

År 1956 upphörde trafiken på sträckan Svensbro-Tidaholm. År 1961 upphörde persontrafiken och 1967 gick det sista godståget på Hjo-Stenstorpsbanan. Vintern 1967-68 revs rälsen upp.
 
Skrivelse

Efter nedläggningen undertecknade 700 hjobor en skrivelse till kommunikationsminister Gösta Skoglund med begäran om att få tillbaka järnvägen. De kunde åtminstone få rälsbussar, skrev de. Dessutom bad de att alla bevarade banvaktstugor skulle få stå kvar. Men järnvägen återuppstod inte.
 
I dag

Stationshusen är sålda till bostadshus eller rivna. Svensbro, den stora knutpunkten med järnvägen till Tidaholm, är helt utplånad. Övriga lämningar efter järnvägen försvinner efter hand. En järnvägsepok är slut.


Koncession:
19/1 1872 Hjo-Stenstorp
6/2 1874 Svensbro-Ekedalen
22/7 1875 Ekedalen-Tidaholm
Öppnande:
18/11 1873 Hjo-Stenstorp 39 km
20/11 1874 Svensbro-Ekedalen 8 km
1/6 1876 Ekedalen-Tidaholm 7 km
Förstatligande:
1/7 1948
Nedläggning:
3/6 1956 Svensbro-Tidaholm
28/5 1961 Hjo-Stenstorp persontrafik
1/9 1967 Hjo-Stenstorp godstrafik


Copyright © 2018 Stig Andersson