Hjo Stenstorps Järnväg

Grebban   Visa bilder    


Anhalten
Vid Grebban fanns ett litet stationshus beläget norr om banan. Dessutom ett litet godsmagasin. Båda byggnaderna är nu borta.

Namnbyte
Grebbans anhalt har bytt namn ett par gånger under årens lopp. Tidigare namn har varit Bråtahällan och senare Björkestorp.

Industrier mm
Hjoån som rinner mellan Mullsjön och Vättern passerar Grebban. Utmed åns dalgång har det funnits flera kvarnar och andra verksamheter som har dragit nytta av vattenkraften. Vid Grebban låg också en kvarn, några småindustrier och affärer. Alla dessa utnyttjade järnvägen.

Grebban Gbn   Hjo-Ss 134,2  35,318  6466047,1408793  Hlp    1967 1/9 
 
1930 - ?  Alexandersson  Karin Regina Platsvakt  
1946 - ?  Larsson  Elsa Alice Maria Platsvakt  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson