Hjo Stenstorps Järnväg

Fridene Torvströfabriks AB    


Torvströfabriken
Fabriken var belägen på Hjortamossen söder om Fridene station. ägare från starten var ett aktiebolag med Clas och Axel Högberg som ägare.
 
Den maskinella utrustningen bestod av en 7-hästars lokomobil, en rivmaskin, sikt, cirkelsåg och en press med vindspel.

Fram till 1940 tillverkades endast torvströ. Som mest år 1906 då 23000 balar tillverkades.

Produktionsomläggning
År 1940, då bolaget övertogs av Carl Erlandzon, omlades produktionen till bränntorv.

Spåranslutning
På mossen fanns ett antal decauvillespår. Spår var också draget för utlastning till HSJ vid Fridene station.


 

Fridene Torvströfabriks AB
Anlagd Omkring 1890 
Nedlagd C.a 1943 
Utlastningsspår HSJ
Utlastningsspår anlagt Omkring 1890? 
Utlastningsspår nedlagt C.a 1943 
Spårvidd 600 mm 
Längd  
Anslutning Omlastningsplats vid Fridene station 
Trafik Hästdrift?

Copyright © 2018 Stig Andersson