Hjo Stenstorps Järnväg

Fridene   Visa bilder    


Fridene station
Stationen hade inte så många resande men kom att bli livligt anlitad för godstransporter från Annefors bruk och från torvindustrierna i närheten av stationen.

Stationshuset
Huset, beläget norr om banan, finns kvar och används i dag som bostadshus. Ombyggt 1927 och 1950. Sålt 1966.

Poststation
Stationen fungerade även som poststation från 24/11 1873 till 27/5 1961.

Annefors bruk
En bana för utlastning av färdigt tegel från Annefors tegelbruk i Fröjered anlades i början på 1900-talet. Banan som gick genom skogen fram till Fridene station var avsedd för hästdrift. Den nedlades omkring 1940.

Fridene torvströfabriksaktiebolag
Fabriken var belägen vid Hjortamossen söder om Fridene järnvägsstation.
Ett spår för fabrikens vagnar var draget fram till Fridene station.

Furuslätts Torvströfabrik
Fabriken var belägen vid den delen av Hjortamossen som låg inom Fröjereds föramling.
 

Fridene Fde   Hjo-Ss 125,9  19,128  6462750,1395631  Stn Klass II  1873 12/11  1967 1/9 
 
1874 - 1874  Ljungberg  Fredrik  
1874 - 1875  Olofsson  Johannes  
1875 - 1877  Bagge  Axel Theodor  
1877 - 1879  Siver  Anders Viktor  
1879 - 1883  Wallenius  Fredrik  
1884 - 1897  Wedberg  Anders  
1897 - 1900  Bromberg  Lorentz Richard  
1901 - 1928  Hempel  Per Adolf  
1928 - 1931  Andersson  Gunnar Johan Holger  
1931 - 1946  Ahlander  Carl Olof  
1946 - 1953  Sandgren  Hanna Linnea Valborg Trafikplatsföreståndare  
1953 - 1961  Fredriksson  Margit Linnea Gustava Trafikplatsföreståndare  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson