Hjo Stenstorps Järnväg

Ekedalen   Visa bilder    


Ekedalen
År 1874 anlades banan från Svensbro till Ekedalen. Den var i första hand avsedd för transport av kalk från Övertorp och Ödegårdens kalkbruk som med hjälp av banan kunde förenkla och förbilliga sina transporter.

Mejeri
Vid stationen i Ekedalen fanns ett mejeri som en tid ingick i Aktiebolaget Wretens Mejerier. Järnvägen var viktig för transport av mejerivarorna.

Lantbruken
Järnvägen innebar också att lantbruken runt Ekedalen lättare kunde få avsättning för sina produkter.

Poststation
Stationen fungerade även som poststation från 15/12 1874.

Telegrafstation
Ekedalens station inrymde även telefonväxel.

Ekedalen Ekn   Svb-Td 162,3  17,858  6454274,1384583  Stn Klass III  1874 20/11  1956 3/6 
 
1874 - 1876  Ljungberg  Fredrik  
1876 - 1879  Wallenius  Fredrik  
1879 - 1900  Siver  Anders Viktor  
1900 - 1904  Bromberg  Lorentz Richard  
1905 - 1921  Wedberg  Anders  
1921 - ?  Lorentz  Erik Valdemar  
Blank  Gösta Erik Lennart  
? - 1956  Wahlöf  Carl  
Bilder på stationsföreståndarna

Copyright © 2018 Stig Andersson